Foredrag

At formidle om musikkens evner til at påvirke mennesket både fysisk, psykisk, socialt og åndeligt er noget jeg virkelig brænder for. Jeg afholder foredrag med følgende overskrifter og indhold:

”Musikterapi – hvad er det?”
En generel indføring i musikterapiens univers – hvad er det for noget, hvad bruges det til, hvordan virker det? Hvem kan have gavn af musikterapi? Osv…

”At være musikterapeut på hospice”
Foredraget omhandler arbejdet som musikterapeut på hospice. Hvordan inddrages musik som en naturlig del af de sidste dage i et menneskes liv? Hvilken værdi kan musikken have for mennesker i krise? Disse spørgsmål besvares i løbet af foredraget, som byder på historier om livet som patient, pårørende og personale på et hospice. Der vil løbende være musikalske smagsprøver på, hvordan musik bliver brugt på et hospice.

”Livets sange”
Foredraget handler om sangskrivning som et terapeutisk redskab f.eks. i arbejdet med alvorligt syge og døende. Se evt. hjemmesiden: www.sangefrahospice.dk

Alle foredragene er en blanding af fortælling og musikalske indslag.

Barbara Ilskov og Gert holder foredrag