Musikterapi

Gennem min uddannelse har jeg erhvervet mig indgående kendskab til musikkens måde at påvirke mennesket på, og jeg er optaget af musikkens evne til at gøre noget positivt for menneskers livskvalitet. Når jeg arbejder musikterapeutisk har jeg fokus på det relationelle samspil. Alle mennesker er født musikalske og alle mennesker forstår musikkens sprog, hvilket gør, at vi i musikterapien kan mødes, kommunikere og være i kontakt, uanset om du er vant til at spille musik eller ej. Musikterapi kan dække vigtige psykosociale behov, styrke dine potentialer eller hjælpe dig med at opdage og udforske nye sider af dig selv. Jeg har erfaring med musikterapeutisk arbejde med flere forskellige målgrupper og anvender mange forskellige metoder i mit arbejde alt efter ønsker og behov. Metoderne kan eksempelvis være improvisation, musikalske lege, sangskrivning, brug af kendte sange for at vække minder eller bearbejde følelser, afspænding og visualisering til musik osv… Jeg tilbyder både individuel musikterapi og musikterapi for små eller større grupper.

Musikterapeut Barbara Ilskov laver musikterapi med pige