Kurser og undervisning

Jeg har god erfaring med at undervise bl.a. frivillige musikere, der tager ud og spiller på plejehjem og andre steder. I denne sammenhæng fokuserer jeg på, hvordan musikerne kan øve sig i at være i kontakt med dem der lytter, være opmærksom på lydniveau, tempo og lign.

Jeg underviser og inspirerer plejehjemspersonale rundt i hele landet i, hvordan de bruger musik i omsorgen af mennesker ramt af demens. Ved hjælp af lidt teori og forskellige øvelser belyser jeg, hvorledes musik på en enkel måde kan inddrages i plejen af demensramte mennesker.

Har du en ide til et kursus, du gerne vil afholde, hvor du tænker, at mine kompetencer kan bruges, er du velkommen til at kontakte mig. Jeg tilrettelægger gerne nye kurser til andre målgrupper.

Barbara Ilskov laver kurser og underviser i musikterapi mm.