Hvad er Musikterapi?

Musikterapi er en videnskabeligt funderet behandlingsform, som bygger på musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation. Musikken anvendes i en proces, der har til hensigt at støtte og fremme f.eks. kommunikation, personlig udvikling, dannelse af relationer, læring, genoptræning, fysisk stimulation eller afspænding samt følelsesmæssige oplevelser, udtryk og erkendelser.

I musikterapi tilrettelægges musikalske aktiviteter efter behandlingens formål. Aktiviteterne kan være: Improvisationsmusik med stemme og instrumenter, brug af komponeret musik, sange, sammenspil, musiklytning, afspænding til musik m.m.

Musikterapi kan foregå individuelt eller i gruppe. Musikalske færdigheder er ingen forudsætning.

Læs mere om musikterapi på nedenstående links: